Opatrenia, ktoré by ste mali pri návšteve kina dodržiavať.

 

  • V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií, 
  • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia, 

  • Obmedzený predaj vstupeniek tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať. Dovolená maximálna kapacita  pri predstavení je 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 250 zákazníkov v interiéri  

  • Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky 

  • Pracovník kina bude kontrolovať počet návštevníkov vstupujúcich do budovy aj do kinosály (kvôli obmedzenému počtu návštevníkov v jednom okamihu) 

  • V priestoroch kina je zakázané podávať si ruky 

  • V priestoroch kina dodržujte rozostupy minimálne 2 metre (pri pokladni počas nákupu vstupeniek, počas vstupu do kinosály a po skončení predstavenia) 

  • V kinosále zaujmite miesta, ktoré sú už vyznačené na vašej vstupenke a rešpektujte prípadné usmernenia personálu 

  • Prevádzkovateľ kina je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť

  

Ďakujeme, že nenavštevujete kino, ak sa u Vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia. 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia