Opatrenia, ktoré by ste mali pri návšteve kina dodržiavať.

 

  • V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií, 
  • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia, 

  • Obmedzený predaj vstupeniek tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať. Dovolená maximálna kapacita  pri predstavení je 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 250 zákazníkov v interiéri  

  • Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky 

  • Pracovník kina bude kontrolovať počet návštevníkov vstupujúcich do budovy aj do kinosály (kvôli obmedzenému počtu návštevníkov v jednom okamihu) 

  • V priestoroch kina je zakázané podávať si ruky 

  • V priestoroch kina dodržujte rozostupy minimálne 2 metre (pri pokladni počas nákupu vstupeniek, počas vstupu do kinosály a po skončení predstavenia) 

  • V kinosále zaujmite miesta, ktoré sú už vyznačené na vašej vstupenke a rešpektujte prípadné usmernenia personálu 

  • Prevádzkovateľ kina je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť

  

Ďakujeme, že nenavštevujete kino, ak sa u Vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia. 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia

 

 

 

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.