Filmový klub Otáznik

Filmový klub Otáznik v Leviciach je členom Asociácie slovenských filmových klubov so sídlom v Bratislave.

Členom Filmového klubu sa môže stať každý filmový fanúšik zakúpením členského preukazu v hodnote 5 € /na celý rok/ v pokladni kina Junior v Leviciach. Preukaz platí jeden kalendárny rok /od 1.1. – 31.12./ a možno ho použiť na filmové predstavenia vo všetkých filmových kluboch na Slovensku. 

Výhodou držiteľa členského preukazu je zvýhodnené zľavnené vstupné na všetky filmové projekcie filmového klubu. Pri uplatnení zľavy na vstupné je potrebné predložiť preukaz filmové klubu. 

Vstup na projekciu je možný aj bez členského preukazu.

Filmový klub Otáznik v Leviciach premieta v rámci hracieho profilu kina každú stredu o 19.00 hod. 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

FILMOVÝ KLUB PREMIETA PRE VEREJNOSŤ - PRE VŠETKÝCH!

KONTAKTY:
filmový klub Otáznik
kino Junior
Andreja Sládkoviča 2
934 01 Levice

 

CINEPASS PROFESSIONAL

8-dňová permanentka je určená len pre držiteľov Preukazu filmového klubu 2024, ktorý vydáva Asociácia slovenských filmových klubov každý rok a je distribuovaný do všetkých klubov registrovaných v ASFK.

Vystavenie permanentky Cinepass Professional je možné len priamo na predajnom mieste v čase konania festivalu a po predložení platného Preukazu filmového klubu 2024. Predpredaj nie je možný. Tento typ permanentky sme zaviedli po dohode medzi MFF Art Film a ASFK dňa 14. 6. 2024. V prípade, že vlastník Preukazu filmového klubu 2024 je aktuálne držiteľom iného typu spoplatnenej permanentky jej dodatočná výmena za permanentku Cinepass Professional nie je možná. 8-dňová permanentka umožňuje držiteľovi vstup na neobmedzený počet verejných projekcií festivalu a vybrané sprievodné podujatia, o ktorých budeme informovať v programe. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz, ale po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, priebežne si ich teda môžete dopĺňať. Rezervácia sa ruší 5 minút pred začiatkom premietania. Odporúčame si k tejto téme prečítať Desatoro festivalového diváka, aby ste sa vyhli nedorozumeniam pri vstupe do sály.

Cinepass Professional

25 €