Filmový klub Otáznik

Filmový klub Otáznik v Leviciach je členom Asociácie slovenských filmových klubov so sídlom v Bratislave.

Členom Filmového klubu sa môže stať každý filmový fanúšik zakúpením členského preukazu v hodnote 5 € /na celý rok/ v pokladni kina Junior v Leviciach. Preukaz platí jeden kalendárny rok /od 1.1. – 31.12./ a možno ho použiť na filmové predstavenia vo všetkých filmových kluboch na Slovensku. 

Výhodou držiteľa členského preukazu je zvýhodnené zľavnené vstupné na všetky filmové projekcie filmového klubu. Pri uplatnení zľavy na vstupné je potrebné predložiť preukaz filmové klubu. 

Vstup na projekciu je možný aj bez členského preukazu.

Filmový klub Otáznik v Leviciach premieta v rámci hracieho profilu kina každú stredu o 19.00 hod. 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

FILMOVÝ KLUB PREMIETA PRE VEREJNOSŤ - PRE VŠETKÝCH!

KONTAKTY:
filmový klub Otáznik
kino Junior
Andreja Sládkoviča 2
934 01 Levice