Kontaktné informácie

Adresa:
Kino Junior 

A. Sládkoviča 2 
934 01 Levice

Zuzana Škvarková - predaj vstupeniek 
mobil: 0907 232 487 
t.č.: 036-6225 835 
e-mail: kinojunior@mskslevice.sk


Ivan Búri - dramaturgia programu kina 
mobil: 0905 848 852
e-mail: kinolevice@gmail.com