Ponuka pre školy

Dovoľte, aby sme Vám touto cestou ponúkli možnosť využiť filmové tituly na školské predstavenia. Vyberte si ktorýkoľvek filmový titul a my Vám ho radi premietneme.

Návšteva filmového predstavenia v Kine JUNIOR Levice je ideálnym programom pre žiakov a študentov v období pred prázdninami, vianočnými a veľkonočnými sviatkami, pre školské kluby, v období maturít alebo mimoriadneho voľna.

Filmy na školské predstavenia sú cenovo zvýhodnené, presná cena vstupenky na žiaka sa dohodne vždy individuálne na konkrétny film.

Platbu môžete uskutočniť v hotovosti na mieste podľa skutočného počtu žiakov, resp. podľa dohody platba faktúrou, možnosť platby aj kultúrnymi poukazmi vydanými MK určenými pre kino + doplatok.

Tešíme sa na spoluprácu

Kontakt:
Zuzana Škvarková 
mobil: 0907 232 487
t.č.: 036-6225 835
e-mail: kinojunior@mail.t-com.sk

Ivan Búri
mobil: 0905 848 852
e-mail: kinolevice@gmail.com

Find your film

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.